Tancar

Tornar a la secció Actualitat i notícies

Actualment, el sector de maquinària de procés i d’envasament es troba en una fase decisiva. La implementació de tecnologies avançades i automatitzades és una realitat, però encara queda camí per recórrer. L’adopció de noves tecnologies i la innovació són i continuaran sent claus per a aconseguir-ho. Tot això, sense oblidar la seguretat, l’eficiència energètica i la resposta a una demanda creixent de solucions de packaging sostenibles per part dels clients.

I és que cada producte i cada sector tenen unes particularitats específiques pel que a processos es refereix, però tots mantenen certes similituds. Per això, qui millor que algunes de les empreses líders per a parlar de la maquinària de procés, protagonista de les línies de producció. Lluís Chueca, director general d’IMCO, David Maldonado, director general de Weber Food Technology Ibérica, Carlota Aguilar, gerent de Luciano Aguilar, i José María Escot, director de vendes i estratègia de Radar Process, ofereixen la seva visió sobre aquesta especialitat i donen unes pinzellades sobre un futur de reptes i grans oportunitats que demandarà cada vegada més una major col·laboració de tota la cadena de valor.

img proces int

 
 
 

El present: en quin punt es troba la maquinària de procés?

David Maldonado, Weber Food Technology Ibérica

Estem experimentant una fase emocionant d’innovació i millora contínua en l’àmbit de l’automatització i l’envàs. La incorporació de tecnologies avançades i solucions integrals està permetent millorar significativament l’eficiència operativa i la qualitat del producte. Com a empresa líder, Weber Maschinenbau ofereix sistemes intel·ligents que van des de la preparació del producte fins a l’envasat final. Aquest enfocament integral està redefinint els estàndards de la indústria, proporcionant una major flexibilitat, precisió i coherència en les operacions de fabricació.

Carlota Aguilar, Luciano Aguilar

La indústria alimentària té una elevada automatització dels seus processos, encara que certament depèn del tipus de client i/o producte, així com de si són grans empreses o pimes, i de si es tracta d’un producte d’alt valor afegit amb major complexitat en el seu processament o no.

Lluís Chueca, IMCO

En la indústria alimentària no veiem grans canvis pel que fa a automatització del procés ja que fa anys que s’està duent a terme. Respecte a l’envasament, sí que hi ha una tendència a desenvolupar nous envasos més adequats als temps actuals. Per exemple, formats més petits i dosis individuals. Quant a la indústria farmacèutica, la problemàtica és diferent, però detectem una tendència a facilitar al pacient l’administració del medicament.

José María Escot, Radar Process

El sector demanda cada dia més l’automatització dels seus processos, la qual cosa continua sent una gran oportunitat per a nosaltres per a continuar construint instal·lacions per a produir d’una forma més eficient i competitiva, alimentant i dosificant els ingredients de les seves receptes.

 


Alimentació, logística, indústria farmacèutica i química, al capdavant en innovació

José María Escot, Radar Process

El sector de l’alimentació és un dels més actius en aquest sentit, ja que l’automatització aporta grans avantatges a les seves empreses: redueix el nombre d’errors i les males pràctiques, així com els temps de producció i, per tant, millora l’eficiència dels processos, la rendibilitat i la seguretat alimentària, un tema clau si parlem d’alimentació. Altres sectors industrials a tenir en compte en inversió en innovació són el químic i el farmacèutic.

Lluís Chueca, IMCO

IMCO es mou en els sectors de l’alimentació i de la farmàcia, sent tots dos molt actius en aquest sentit.

David Maldonado, Weber Food Technology Ibérica

La indústria alimentària, la farmacèutica i la logística mostren una proactivitat notable en l’adopció de l’última tecnologia i inversió en innovació de processos, buscant millorar l’eficiència, garantir la qualitat i complir amb les creixents demandes del mercat.

La sensibilitat a la traçabilitat, seguretat i sostenibilitat impulsa a aquestes indústries a liderar la implementació de solucions avançades en automatització i envasament. A més, també cal destacar el sector de productes electrònics, ja que cerca contínuament innovar en processos per a assegurar la protecció i presentació òptima de productes delicats.

Carlota Aguilar, Luciano Aguilar

En el sector alimentari, destaquem les empreses que venen producte congelat i quarta gamma, pioners a actualitzar-se i innovar, especialment els primers. Després li han seguit altres sectors com el de snacks. Els sectors hortofrutícoles que processen fruites i verdures fresques també estan apostant per una millora tecnològica en els seus processos.

En el sector de la panificació o el formatge i lactis, s’estan actualitzant en els seus processos en general, buscant una millora en aquests. Per exemple, hi ha un interès per una dosificació d’ingredients més eficient o el refredament de farines. El sector de menjar per a mascotes és un sector de molt creixement, per la qual cosa cada vegada s’inverteix més en tecnologia per al seu processament. Especialment, aquelles empreses que volen oferir als seus clients productes premium i de qualitat.

La sostenibilitat, un valor a l’alça

Lluís Chueca, IMCO

Entenem la sostenibilitat com un procés global que parteix des de la pròpia fabricació de l’aliment o medicina, tenint en compte per exemple la reducció del consum d’aigua i d’energia, fins a l’envasament final. Hem vist un canvi: no sols es mira per la reducció de costos, també es busca un menor consum de recursos, ja que cada vegada són més escassos.
 

Carlota Aguilar, Luciano Aguilar

Cada vegada hi ha més preocupació per un ús eficient de l’energia, degut també a l’elevat preu d’aquest recurs. Per exemple, un dels nostres equips ofereix solucions innovadores per a sistemes de vapor que són excepcionalment fiables, energèticament eficients i que duen a terme operacions automatitzades. D’altra banda, l’ús de la tecnologia de visió artificial, proporcionada per un altre dels nostres equips, ajuda a reduir la quantitat de producte malgastat en ser més efectiu a l’hora de detectar possibles defectes o materials estranys amb el mínim de material rebutjat.

José María Escot, Radar Process

Som una companyia paperless, amb una política de zero waste (envasos, papers i piles), i es reutilitzen i valoren els residus industrials. L’energia prové exclusivament de fonts renovables i es calcula i compensa la petjada de carboni produïda anualment. També s’han optimitzat els consums de les instal·lacions realitzades d’alimentació i dosificació de processos.

David Maldonado, Weber Food Technology Ibérica

Com a empresa familiar moderna amb una clara consciència mediambiental, ens esforcem activament per ser més ecològics i hem establert un objectiu ambiciós: aconseguir una producció neutra en CO₂. La iniciativa “We go Green” representa la consolidació de totes les activitats de l’empresa en favor d’una major sostenibilitat i protecció climàtica, i aquest compromís continua expandint-se constantment.

 


Els reptes de la indústria 4.0 al servei d’una major integració i eficiència

Carlota Aguilar, Luciano Aguilar

Cada vegada hi ha un major interès per interconnectar equips de diversos fabricants perquè es puguin donar feedback entre ells o connectar-los a un sistema global d’una planta per a tenir informació dels processos de la producció de cara a poder analitzar-los i ser més eficients.

Parlant en termes generals, tenim el repte de millorar la integració entre els diferents equips i compatibilitzar-los amb els softwares propis de la fàbrica.

David Maldonado, Weber Food Technology Ibérica

La implementació reeixida de la Indústria 4.0 ha portat notables avanços en l’eficiència i la integració de processos, però també planteja desafiaments continus. La interoperabilitat és un d’ells, i amb això em refereixo a assegurar la compatibilitat i comunicació efectiva entre diversos sistemes i dispositius connectats. Un altre desafiament és la ciberseguretat, ja que a mesura que augmenta la connectivitat, la ciberseguretat es torna encara més crítica. Protegir els sistemes contra amenaces digitals i garantir la integritat de les dades és essencial. Un altre repte és la falta d’estàndards universals en la Indústria 4.0, que pot dificultar la integració fluida. Establir normes comunes facilitaria la interacció entre diferents components i sistemes. A més, la gran quantitat de dades generades pels sistemes connectats requereix solucions efectives per a la seva gestió, anàlisi i utilització significativa, la qual cosa implica desafiaments en termes d’emmagatzematge, processament i privacitat. Tampoc hem d’oblidar el canvi cap a entorns de producció més digitalitzats, que requereix una força laboral capacitada per a operar i mantenir aquests sistemes avançats. Finalment, sorgeixen qüestions ètiques relacionades amb la responsabilitat i l’impacte social de les decisions preses per sistemes autònoms. Abordar aquests desafiaments implica una col·laboració contínua entre indústries, així com una atenció constant a l’evolució de tecnologies i pràctiques de la Indústria 4.0.

José María Escot, Radar Process

Hem treballat durant els últims anys a millorar i adaptar els nostres sistemes de gestió, control, i automatització dels processos d’alimentació i dosificació d’ingredients perquè siguin cada vegada més predictius i ens ofereixin major quantitat d’informació. Aquesta informació és emmagatzemable i tractable per a poder prendre millors decisions en relació als nostres processos de producció. El repte és que cada vegada més unitats productives desitgin incorporar en els seus sistemes aquests mètodes de predicció, i que puguin percebre la utilitat d’anticipar-se en aquesta presa de decisions.

Lluís Chueca, IMCO

L’èxit de la indústria 4.0 culminarà quan totes les màquines i processos de fabricació en la indústria portin ja des d’un inici les eines necessàries per a la seva implementació. Continuem constatant que la implementació d’un sistema 4.0 no és tasca senzilla per a tots els clients a causa de la falta de recursos que dediquen. Per tant, des del punt de vista de proveïdors recomanem plantejar-se des d’un inici què és el que es vol conèixer del procés i què es vol controlar o supervisar. El major repte és explicar als clients quins avantatges tindran amb l’aplicació del sistema indústria 4.0.

 


L’automatització ja és una realitat?

Carlota Aguilar, Luciano Aguilar

Definitivament sí, i cada sector té una maquinària específica per oferir. Això dependrà de com de gran o de petita sigui l’empresa. Les empreses grans estan més automatitzades i algunes pimes encara els hi queda camí per recórrer. Nosaltres oferim diferent maquinària i tecnologia segons el producte. Per exemple, per a snacks i fruita seca oferim la maquinària d’un equip, pioner en tecnologia de fregit, que ofereix línies completes de processament. Si parlem d’amanides, verdures i fruita oferim solucions higièniques i innovadores per al processament d’aliments, així com de menjar per a mascotes.

José María Escot, Radar Process

Actualment hi ha moltes empreses que ja tenen els seus processos d’alimentació i dosificació d’ingredients automatitzats. No obstant això, continua havent-hi moltes que estan en procés d’estudi, bé perquè encara no s’ho han plantejat o bé perquè no han tingut la necessitat fins a aquest moment.

Lluís Chueca, IMCO

L’automatització ha estat i continuarà sent present en les indústries en les quals ens movem. Entenem que en el futur es continuaran fent passos en aquest sentit que ens permetran tenir un procés més eficient.

David Maldonado, Weber Food Technology Ibérica:

La necessitat de millorar l’eficiència, mantenir alts estàndards de qualitat i complir amb regulacions cada vegada més estrictes ha portat a una àmplia adopció de tecnologies automatitzades. A la indústria alimentària, per exemple, l’automatització s’aplica en diverses etapes del procés, com la preparació, processament, envasament i etiquetatge. Les línies de producció automatitzades s’utilitzen per a tasques com el tall, mescla, cuinat, envasat al buit i altres operacions específiques de cada tipus d’aliment. No obstant això, la implementació exacta de l’automatització pot variar segons l’escala de producció, la naturalesa del producte i els requisits de personalització.


SOLUCIONS DE LA INDÚSTRIA 4.0

Robòtica, Big Data, IOT, intel·ligència artificial són termes que porten a pensar en grans oportunitats. Però la indústria està preparada per a implementar aquestes tecnologies disruptives de manera massiva? De quina manera poden ajudar aquests desenvolupaments a la maquinària de procés?

Per a José María Escot, en els processos d’alimentació i dosificació d’ingredients s’estan incorporant noves eines d’automatització i tecnologies que han sorgit en el mercat. Per al portaveu de Radar Process, la robòtica cada vegada està més integrada en aquests processos, i encara que considera que es parla molt d’intel·ligència artificial, està per veure com ens ajudarà l’aplicació d’aquestes tecnologies en el futur immediat. Lluís Chueca assegura que en els pròxims anys començarem a veure alguna aplicació en operacions on la intervenció humana cada dia serà més residual. No en va, existeixen ja alguns exemples d’intel·ligència artificial o deep learning aplicats per exemple a controls de processos i productes en la cadena alimentària. Pel que fa a la robòtica i a l’aparició dels robots col·laboratius, el director d’IMCO considera que està suposant la substitució d’algunes operacions repetitives, per la qual cosa continua sent un sector amb un potencial important de creixement.

Carlota Aguilar, com a portaveu de l’empresa Luciano Aguilar, creu que encara queda camí per recórrer en l’ús de dades, per exemple, en el camp de la traçabilitat dels productes. Finalment, David Maldonado cita alguns exemples que són una realitat en la seva empresa referent a l’ús i implementació d’aquest tipus de tecnologies. En el cas de la robòtica, amb robots de fabricació pròpia en automatització de línies i solucions de transport intel·ligent; el Big Data, amb un software propi d’anàlisi de dades; respecte a la intel·ligència artificial, Maldonado esmenta sistemes basats en intel·ligència artificial per a realitzar inspeccions visuals per a registrar i identificar motius d’atur de línia, incidències, etc…, així com algorismes d’intel·ligència artificial per a analitzar dades i optimitzar processos.

Aquestes tecnologies ja formen part del present, algunes més que unes altres, però sens dubte, totes transformaran el procés del futur. Un procés que segueix encaminat a aconseguir una màxima eficiència i a continuar innovant en els pròxims anys. Hispack serà el punt de trobada per a posar en comú els avanços i els reptes del sector.


Cristina Benavides, col·laboradora d’Hispack