Tancar

Tornar a la secció Actualitat i notícies

Parlem amb diversos professionals del sector perquè ens donin la seva visió sobre un procés cada vegada més integrat i interconnectat.

Cada producte i cada sector tenen unes particularitats específiques pel que fa a processos es refereix, però tots mantenen certes similituds. La consideració del packaging en tota la cadena de valor, des del procés de condicionament i envasament, fins a la logística, presentació i lliurament, és fonamental. En aquesta línia, la directora de Repaq Packaging Consulting, Montse Castillo, apunta que “l’impacte del packaging en el procés és molt important ja que la seva “maquinabilitat” pot arribar a determinar la productivitat i eficiència del procés i impactar en les minves“.

Montse Castillo, directora de Repaq Packaging Consulting

Per al director general d’IMCO Process & Packaging, Lluís Chueca, “un bon packaging ha de garantir la conservació del producte en perfectes condicions, i complir amb aquest objectiu està directament relacionat amb el procés“.

 Lluís Chueca, director general de IMCO Process & Packaging
Lluís Chueca, director general de IMCO Process & Packaging

Luciano Aguilar S.A. és una empresa d’origen familiar fundada el 1876 que opera a diversos sectors d’indústria alimentària fabricant maquinària d’envàs i embalatge. El seu director general, Carlos Aguilar, considera que “no es pot qualificar el procés com una acció similar abans del packaging, sinó com una operació molt diferent per a cada producte abans de ser empaquetat, per tant, és indispensable que qui realitza el packaging conegui les particularitats del procés“.

Amb tot, el procés és fonamental, ja que un producte processat correctament en forma i qualitat serà més resistent i menys fràgil i facilitarà un packaging menys complex. Però com està evolucionant el procés sota la influència de la indústria 4.0 i la digitalització?

 Carlos Aguilar, director general de Luciano Aguilar S.A.
Carlos Aguilar, director general de Luciano Aguilar S.A.

Automatització i processos integrals

El mercat és cada vegada més canviant i ràpid, i aquesta realitat empeny a la indústria a desenvolupar solucions àgils i flexibles per adaptar-se als canvis. Per Castillo, “l’automatització del procés és més que una tendència, és una realitat encara que el seu desenvolupament global depèn de molts factors, entre ells l’adaptació de materials, la sincronització de totes les etapes i l’estandardització de processos, per citar alguns dels més significatius“.

Aguilar ho resumeix així: “la tendència actual és ajuntar amb diferents senyals els components que realitzen el procés en línies de fabricació que estan interconnectades per passar d’una màquina a una altra i variar la velocitat segons les necessitats. Així mateix, a través de sensors i un software es detecta el grau de realització del procés perquè pugui ajustar-se a les característiques desitjades i obtenir la qualitat màxima dels productes. Un cop ajustat aquest procés a la seu central, poden instal·lar-se línies similars en altres fàbriques de l’empresa a milers de quilòmetres i realitzar els mateixos processos amb les mateixes característiques que l’original“.

El portaveu de Luciano Aguilar S.A. afegeix que el procés i el packaging posterior en molts casos poden estar connectats de forma integral en una sola línia. Davant la pregunta de quins avantatges aporta una línia integral respecte a una altra manera de treballar amb més unitats, Aguilar esmenta un rendiment més elevat, la repetibilitat del procés, la menor necessitat de mà d’obra, la seguretat i la higiene del producte. “Només en productes realitzats molt artesanalment es mantindrà la producció individual”, conclou.

 Imagen cedida por Luciano Aguilar S.A. Marcelissen Knifepeeling line.
Imatge cedida per Luciano Aguilar S.A. Marcelissen Knifepeeling line.

La indústria 4.0, imprescindible en el nou procés

La digitalització i automatització del procés de packaging tenen en la indústria 4.0 una aliada gràcies als avenços en robòtica, Big Data i 3D. No obstant això, el director general d’IMCO, Lluís Chueca, considera que els conceptes indústria 4.0 i digitalització estan molt presents i són tendència, però les empreses segueixen sent reticents a compartir dades. Chueca opina que “el model d’indústria 4.0 requereix d’una adaptació a l’hora de la seva implementació que suposa un cost en temps i diners, i molts dels conceptes implícits de la indústria 4.0. ja s’estan aplicant en algunes empreses, però creiem que encara ha de passar algun temps perquè els costos i el temps d’adaptació, redueixin i permetin aplicar-lo en la seva totalitat”.

Per altra banda, Carlos Aguilar explica que la majoria de grans línies que s’instal·len actualment tenen elements de la Indústria 4.0, especialment pel que fa a tots els elements de control, dades i software de la pròpia línia. En canvi, pel que fa a informació bidireccional amb sistemes externs es refereix, la indústria 4.0 està menys present, tot i que s’estan instal·lant elements per connectar amb sistemes ERP i tenir al responsable de la línia connectat les 24 hores. És freqüent la connexió on-line amb el proveïdor de la línia per poder intervenir en cas d’incidència i donar una solució o efectuar un diagnòstic sense haver de desplaçar-se.

Tant Aguilar com Chueca coincideixen a destacar els sectors alimentari i farmacèutic com els més avançats a l’hora d’implementar processos amb unitats integrals. La indústria alimentària pel seu gran volum de producció permet un gran desenvolupament en la seva automatització, mentre que a la farmacèutica té molta importància el procés en el que a seguretat i traçabilitat es refereix. Com a cas pràctic en el sector de l’alimentació, a Luciano Aguilar S.A. han muntat diverses instal·lacions en el processat de diferents tipus d’amanida, controlant des de la matèria primera fins al seu tallat, rentat, eliminació de defectes, pesat, envasat i encaixat, tot això sense la intervenció manual, ja que els operaris només estan controlant i ajustant el procés. Per la seva banda, la consultora Montse Castillo afegeix també el comerç electrònic com un dels sectors més avançats en innovacions en el procés.

Una tendència actual a moltes línies de procés i packaging és la instal·lació de maquinària o elements que fan una funció d’inspecció i selecció on es realitza una eliminació de productes defectuosos o estranys, i fins i tot es poden classificar els productes correctes per mida o color, per exemple. Això es realitza amb detectors de pes, de metalls, raigs X, càmeres de visió, làser, IR o UV.

Integració i sostenibilitat, reptes pendents

Per a la directora de Repaq Packaging, la integració de les noves eines que ofereix la Indústria 4.0 és un dels reptes pendents que té el sector per aconseguir l’objectiu final de el procés, que en paraules de Castillo consisteix a millorar l’eficiència, la productivitat i la seguretat.

Aguilar i Chueca apunten a la sostenibilitat dels processos i de l’envasament com una de les assignatures pendents pel fet que cada vegada més, el mercat demanda productes més ecològics i respectuosos amb el medi ambient, i aquesta tendència exigeix ​​a la indústria l’ús de nous materials. Chueca destaca la visió circular de tot el procés, ja que per a ell s’ha de tenir en compte des de l’obtenció de la matèria primera fins al propi procés, passant pel reciclatge i incloent als productes manufacturats i a la resta d’elements que intervenen en la producció.

El procés està vivint una transformació en la qual la Indústria 4.0 podrà  oferir eines cada vegada més precises i específiques per optimitzar un procés cada vegada més integrador. En aquest canvi de paradigma intervenen perfils tècnics i experts en operacions, enginyeria, producció, màrqueting i direcció general en les diferents preses de decisions. A tots els esperem en la propera edició d’Hispack (24-27 maig 2022) per oferir-los una plataforma i punt de trobada on debatre sobre procés i conèixer les novetats i la tecnologia més avançada.

Imagen cedida por Luciano Aguilar S.A. TOMRA5B-greenbeans.

Cristina Benavides, col·laboradora d’Hispack 2022