Tancar

Tornar a la secció Actualitat i notícies

Des de fa un any, el fabricant de productes per al bany Roca Group treballa amb Schneider Electric en la definició d’un full de ruta cap a la descarbonització, establint una estratègia única i global a tot el grup. Carlos Velázquez, Sustainability Director de Roca Group, va explicar durant la passada edició d’Hispack que la companyia s’ha embarcat en un viatge cap al NetZero que s’estructura en tres fases, un projecte que contempla que els proveïdors de l’empresa, inclosos els de packaging, assumeixin la seva quota de responsabilitat en la reducció de les emissions de Roca.

La companyia es troba avui a la primera fase del projecte, «descobrir la nostra empremta de carboni real, primer pas per al NetZero», tal com va detallar Carlos Velázquez. La clau, en aquesta fase, és fer una anàlisi exhaustiva de les diferents fonts d’emissions que té Roca: les d’abast 1 que provenen de fonts de l’organització (per exemple, totes les que tenen a veure amb la producció); les d’abast 2 que tenen a veure amb el consum d’energia associat (emissions associades amb el consum d’electricitat, calor, vapor i refrigeració comprats, per escalfar les seves oficines, per exemple); i les d’abast 3, provinent de fonts que l’empresa no posseeix ni controla, però que es produeixen a conseqüència de les accions de la seva organització (per exemple, l’empremta de carboni de la multitud de proveïdors de packaging amb els quals l’empresa compta per als seus productes).

«És imprescindible saber on som per entendre en quines coses ens podem comprometre, quant ens costarà aquest compromís i quant de temps caldrà», va detallar el director de Sostenibilitat de Roca. Per al màxim responsable de complir el full de ruta plantejat per la companyia, és tant important la sensorització dels processos productius propis, com el compromís dels proveïdors: «El 75 % de les emissions de Roca se situen en l’àmbit d’abast 3… Hem detectat que tenim més de 16.000 proveïdors que cal educar», compartia Velázquez durant la seva intervenció a l’Unboxing 3 d’Hispack.

Perquè aquestes 16.000 firmes que treballen amb Roca puguin continuar sent partners sense posar en risc l’objectiu del NetZero, la companyia de sanitaris i accessoris treballarà de bracet amb cadascuna per impulsar la seva neutralitat: «Ajudarem a la baula més feble perquè si no fallem nosaltres». Carlos Velázquez va compartir amb l’audiència d’Hispack quins seran els pilars sobre els quals s’impulsarà el canvi a la seva cadena de valor, unes reflexions altament útils per a totes aquelles empreses que es plantegen començar a treballar en la neutralitat:

  • Sensorització dels processos. Sense saber què passa no es pot actuar, un concepte bàsic de la producció eficient que s’ha de portar a l’àmbit del consum energètic en tots els proveïdors amb què treballi Roca
  • 20 % de dedicació per a 80 % de resultat. Segons Velázquez, l’excel·lència és enemiga de la qualitat, així que recomana als proveïdors de l’empresa prioritzar les petites inversions en àmbits molt específics i, des d’aquí, anar escalant. «Hem d’aprendre molt de les start-ups: sempre poc i escalable, poc i escalable», va reflexionar.
  • Signar clàusules socials i mediambientals. El compromís per la sostenibilitat ha de ser transversal i a llarg termini, per això Roca impulsarà relacions estables amb proveïdors que s’adhereixin a tractats internacionals de sostenibilitat, i establirà acords marc amb cadascun d’ells per a un treball conjunt a favor de la neutralitat.
  • Un roadmap clar i ambiciós. La companyia proposa que per al 2030 es redueixi un 46 % de les emissions i que per al 2045 s’hagi aconseguit el NetZero (sense compra d’emissions de tercers). «És imprescindible la planificació, no queda gaire temps, per a la carbon neutrality; ja fem tard», va alertar.
  • Eliminació del single use plastic i una aposta clara pel packaging sostenible. De manera específica per al sector del packaging, va convidar els proveïdors a començar a desenvolupar envasos i sistemes de paletitzat sostenibles i reutilitzables: «els nous materials no tenen a veure únicament amb el producte, el packaging pot dir-hi i fer-hi molt».

Roca ja ha començat i Velázquez va fer una crida perquè els seus proveïdors també comencin a treballar-hi de manera decidida.

Després de la primera fase de visualització, Schneider Electric estudiarà les plantes del Grup Roca per establir compromisos per reduir el consum d’energia i les emissions, implementar la generació d’energia sostenible a les fàbriques i compensar les emissions que no es poden eliminar. Finalment, durant la tercera fase, Roca Group i Schneider Electric avançaran en la digitalització dels processos de l’empresa i procediran a la sensorització dels diferents centres de producció per monitorar i optimitzar el consum d’energia per reduir els costos i les emissions. Aleshores, la companyia ja estarà treballant amb els seus proveïdors «ells són una part clau i fonamental perquè Roca pugui aconseguir l’èxit en el NetZero», va recalcar Carlos Velázquez.

ha3a4561

Constanza Saavedra, col·laboradora d’Hispack