Tancar

Tornar a la secció Actualitat i notícies

Amb el lema #LaFuerzadelPackaging, Hispack posa en valor les aportacions de l’envàs i embalatge, així com l’esforç i treball de les empreses i professionals d’aquesta indústria per a fer front a la pandèmia. Al mateix temps, Hispack reivindica i anticipa que el packaging serà un sector estratègic a l’hora de rellançar l’activitat econòmica de tots els sectors productius i comercials en la nova normalitat que sorgeixi després d’aquesta crisi.

Per a exercir d’altaveu del potent ecosistema espanyol del packaging i sumar veus a la campanya, Hispack ha recollit les opinions de diferents portaveus sectorials que reproduïm a continuació. En elles es destaquen els beneficis de l’envàs i embalatge claus en aquesta situació d’excepcionalitat, així com la innovació permanent de la indústria per a continuar garantint la màxima protecció i seguretat en la fabricació i distribució dels productes.

Jordi Bernabeu, president d’Hispack i director de Markem-Imaje a Espanya i Portugal

Jordi Bernabeu

“Qüestions com la seguretat, informació i traçabilitat dels productes cobren avui més importància que mai. Darrere està la indústria del packaging i l’etiquetatge, on la innovació, empreses i professionals seran decisius per a ajudar altres sectors a crear valor econòmic en l’etapa post-covid.”

Jordi Quera, president de Graphispack Asociación

Jordi Quera

“Durant aquest alarma sanitària, el packaging ha tingut un paper essencial en l’aprovisionament de productes de primera necessitat (alimentació, higiene o farmàcia) esdevenint els envasos i els embalatges una important garantia de protecció per al transport, ús i consum d’aquests productes.

El packaging està present arreu i, al marge de qüestions d’imatge i identificació, compleix totes les regulacions legals per preservar els productes que conté.

El fet que el consum de productes bàsics no s’hagi aturat i, per tant, un gruix important de la producció del nostre sector s’ha mantingut, fa que la indústria del packaging parteixi d’una millor situació per afrontar la crisi econòmica que seguirà. Serà, sens dubte, un sector estratègic per rellançar l’activitat econòmica.

També cal posar en valor que la seguretat que ens ofereixen els productes ben protegits, envasats i amb bons dissenys reforça la permanent tasca de tota la indústria de l’envàs i embalatge a l’hora d’innovar i millorar els productes gràcies al packaging que, més que mai, haurà de ser respectuós amb el planeta i protegir la salut de les persones.”

Michele Palma, president d’AMEC-ENVASGRAF

“Davant l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, els fabricants espanyols de maquinària d’envàs i embalatge han sabut adaptar-se a les circumstàncies i han mantingut la seva activitat per a assegurar la cadena de subministrament de les activitats considerades essencials pel Govern.

La indústria del packaging ha evolucionat moltíssim en resposta a les noves necessitats, requeriments i noves formes de consum. En els últims anys, l’envàs i l’embalatge ha assumit un paper fonamental en l’activitat de molts sectors productius i veurem com seguirà incrementant la seva importància. Els fabricants de maquinària d’envàs i embalatge continuarem treballant i innovant per a la millora d’aquestes funcions del packaging, sense oblidar els nostres esforços per a oferir un packaging més sostenible.

M’agradaria felicitar als fabricants de maquinària d’envàs i embalatge per la gran feina que han realitzat aquests últims dies en circumstàncies molt complexes. Els animo a continuar treballant així, atenent els requeriments dels clients de tot el món, tal i com hem fet sempre.”

José María Bonmatí, director general d’AECOC

José María Bonmatí

“En una situació com la que estem vivint s’ha posat de manifest que l’embalatge juga un paper fonamental a l’hora de transportar, protegir i conservar els productes del gran consum i, per tant, també essencial per a reforçar la confiança del consumidor.

A més, el sector de l’envàs i embalatge s’ha mostrat estratègic, tal com ha reconegut el Govern, perquè el seu funcionament és del tot essencial perquè la indústria i la distribució del gran consum pugui complir amb la seva missió de proveir als ciutadans de tot el país de productes essencials per a la seva salut i benestar, tant en situacions de normalitat com en l’escenari actual tan excepcional.”

Artur Costa, president del Packaging Cluster

Artur Costa

“El sector del packaging ha sabut donar una resposta ràpidament a la situació d’alarma sanitària provocada pel Covid-19, garantint en tot moment producte en àmbits essencials com l’alimentació i la salut. A més, empreses de l’ecosistema han col·laborat i, fins i tot, reorientat la seva activitat per facilitar la fabricació de màscares i roba de protecció, entre d’altres.

Per sortir de la crisi les companyies de qualsevol sector hauran de reorientar i canviar estratègicament per adaptar-se a una nova normalitat, i el sector del packaging, com un dels tractors de la nostra economia, també ho ha de fer. Aquesta transformació és fonamental, i des de la indústria de l’envàs i embalatge i des del propi clúster, col·laborarem per generar empreses més competitives amb ocupació de qualitat que faciliti la recuperació social i econòmica.”

Jesús Pérez, director del Clúster d’Innovació en Envàs i Embalatge

Jesús Pérez

“El sector de l’envàs i embalatge està donant resposta fonamental a totes les activitats bàsiques per a la societat durant aquesta alerta sanitària, com és el sector agroalimentari, farmacèutic, químic, etcètera. La producció segura d’envasos i embalatges resulta indispensable, més encara en aquest context.

En un moment en el qual hi ha hagut un pic de consum molt alt, la indústria del packaging està donant una resposta exemplar, reforçant-se per a no tenir trencaments d’estoc i donant suport a tot l’essencial per a la societat. Sense envàs i embalatge, els productes no arribarien als supermercats ni a la societat.

També és destacable en aquesta crisi la no dependència de mercats exteriors. Tenim un sector d’envàs embalatge molt potent i molt pròxim als envasadors, amb alta capacitat de producció nacional per a no deixar sense abastiment a la cadena de subministrament dels productes.

L’embalatge realment és una cadena de valor en la qual estan involucrades moltes activitats que han de respondre a la societat. Per això les autoritats, gràcies a la tasca de les organitzacions sectorials, han reconegut l’envàs i embalatge com a sector estratègic i essencial en aquesta crisi sanitària.”

Sergio Giménez, director de Negoci a AIMPLAS

Sergio Giménez

“Els envasos aporten molts avantatges relatius a la conservació, informació, distribució i reducció del malbaratament d’aliments. Però potser un dels punts més importants i menys valorat és la seguretat alimentària que proporcionen.

Els processos d’higiene, transformació i conservació de la indústria alimentària i l’ús d’envasos ha estat clau per reduir el risc de malalties transmeses per aliments. Per això, quan es parla d’eliminar envasos hem de ser conscients que estem renunciant a aquesta seguretat i no només a nivell de riscos microbiològics sinó també de riscos químics i físics, i per tant serà un pas enrere en seguretat alimentària.

En aquesta pandèmia, es posa més en valor la seguretat dels productes per a minimitzar el risc de contaminació dels aliments per a les persones. Els qüestionats envasos d’un sol ús enfront dels reutilitzables, més propensos a patir contaminació, són ara més apreciats. Amb tot això, el packaging és i serà un sector estratègic per la seva capacitat de resoldre els reptes de la societat en relació a seguretat alimentària, augment demogràfic i concentració a grans urbs i minimització del malbaratament alimentari.”

Luis Miravitlles, director de l’IQS Executive Education

Luis Miravitlle

“En aquestes últimes setmanes, estem veient en els mitjans de comunicació la reacció enfront del Covid-19 de diferents empreses de sectors considerats essencials, entre ells el farmacèutic i la resta de subministraments del sector de la salut, l’alimentació, la cura personal i la higiene, l’electrònica i tecnologies de comunicació i, en general, l’e-commerce i la logística associada a tots ells, per posar alguns exemples. No obstant això, escasses vegades es parla i es destaca una indústria que, des del meu punt de vista, és el més essencial de tots, l’únic que totes les cadenes de subministrament dels sectors abans esmentats tenen en comú i que és absolutament imprescindible perquè tots ells puguin realment arribar fins a l’usuari final. Em refereixo a la indústria del packaging.

Perquè tots aquests productes que mantenen a l’usuari final comunicat, alimentat, segur i saludable arribin a la seva destinació de manera puntual i en les millors condicions, és absolutament imprescindible que les empreses que fabriquen i distribueixen envasos, embalatges i etiquetes estiguin al peu del canó servint als seus clients de manera àgil i puntual.

En els pròxims mesos, el sector del packaging serà encara més important. L’increment de la demanda en tota mena de sectors econòmics es produirà i, amb això s’accentuaran els desafiaments d’innovació, optimització dels costos, millora del servei i sostenibilitat que les empreses de packaging estan afrontant des de fa ja anys.”

Ángel Lozano, director general del Centro Español de Plásticos (CEP)

Ángel Lozano

“Els materials plàstics han demostrat ser imprescindibles, idonis i econòmics a l’hora de garantir i prevenir la salut de les persones, evitant la transmissió de virus, substàncies o fluids contaminants. Ja sigui com a materials d’un sol ús o com a substitutius d’altres materials més tradicionals, tenen una immensa versatilitat en disseny, facilitat de transformació, així com reduïts temps de cicle necessaris per a la fabricació de diferents productes. Això ha permès fer front a la present situació d’alarma en un breu termini, a més d’aportar infinits avantatges a tots els usuaris, que han pogut apreciar el valor del plàstic.

El sector del packaging és el consumidor més gran de plàstics, i en la nostra opinió, la demanda continuarà creixent especialment per a l’envasament i protecció dels productes alimentaris, complint els més estrictes controls de qualitat. Cal no oblidar la gran importància que té el correcte reciclatge dels envasos, facilitant així la posterior reutilització dels materials. En això els dissenyadors de packaging tenen un gran repte per davant: d’una banda facilitar al consumidor la ràpida identificació dels materials amb què s’han fabricat els envasos i sobretot, aplicar tècniques d’ecodisseny.”

Belén García, directora de Packnet

Belén García

“L’actual crisi sanitària derivada del COVID-19 ha tornat a ressaltar el rol estratègic exercit per l’envàs i l’embalatge tant en els processos de producció com de distribució, ja que a més de contenir i protegir el producte des de la seva fabricació fins al seu consum (garantint d’un costat la seguretat i qualitat de tots els béns envasats i d’un altre la seva correcta traçabilitat i identificació), també actua com a eina de comunicació, en tant que és suport d’informació fonamental per al seu consum, manipulació i posterior reciclatge.

Precisament sobre la base d’aquesta notable rellevància en múltiples aspectes crítics que concerneixen al conjunt de la societat, cal esperar que el packaging afermi encara més si cap la seva posició estratègica arran d’aquesta crisi, en la mesura en què els consumidors apreciaran cada vegada més la seguretat i la integritat dels productes envasats que puguin adquirir tant en el canal online com en l’offline.”

Leopoldo Santorromán, president d’AFCO

Leopoldo Santorromán

“En aquesta alerta sanitària, la prioritat és frenar els avanços del virus sense posar en risc el subministrament dels productes de primera necessitat, ni la viabilitat futura de molts dels negocis del nostre país. Els productes alimentaris, farmacèutics i sanitaris, i altres béns bàsics, a més dels pics del comerç electrònic han pogut comptar amb la ràpida resposta i el ferm suport de la indústria d’envasos per a mantenir la cadena de subministrament en marxa. Els envasos de cartró ofereixen protecció, eficiència en el transport i la logística, seguretat i higiene, permeten la impressió i, a més, són exemple d’economia circular pel seu caràcter renovable, reciclable i biodegradable. Gràcies als envasos, els productes arriben en perfectes condicions als consumidors.

La indústria dels envasos de cartó és un sector sistèmic, crític i indispensable per a preservar el subministrament de béns a la societat. En aquesta crisi sanitària, les 71 empreses que componen la indústria del cartró a Espanya, amb un total de 89 fàbriques, malgrat les dificultats, han estat capaces d’adaptar-se i mantenir el seu funcionament per a garantir el subministrament d’envasos. Durant aquest escenari excepcional, els 11.000 treballadors del sector s’han bolcat.

És una indústria fonamental i estratègica, abans, durant i després de la crisi. Els envasos de cartró, immersos en una contínua aposta per la qualitat i la innovació, són consumits per infinitat d’activitats econòmiques i productives: alimentació i begudes, àudio, electrònica, automoció, productes químics, perfumeria o ceràmica, són només alguns exemples.

El conjunt de companyies que formen part de la indústria d’envasos de cartró exerceixen un paper important en l’economia espanyola, contribuint al seu creixement, impulsant la creació de llocs de treball i el respecte al medi ambient.”

Javier Zabaleta, director gerent d’ITENE

Javier Zabaleta

“En aquestes difícils circumstàncies, l’envàs i embalatge ha demostrat ser un sector estratègic, molt compromès amb el seu paper clau en la cadena de distribució i molt responsable i solidari en el manteniment de les activitats i subministraments que necessitem en el dia a dia. A més, els envasos i embalatges han demostrat, en si mateixos, que són elements indispensables com a protectors de la conservació, qualitat, integritat i higiene dels productes.

El packaging serà un sector estratègic per a sortir reforçats d’aquesta crisi perquè garantir la seguretat i la higiene cobrarà una importància encara més gran de la que li atorgàvem abans d’aquesta conjuntura i els envasos i embalatges són un element imprescindible i fonamental per a aconseguir-ho. A més, aquest és un sector que aposta per la I+D –per exemple, a través del desenvolupament de nous materials d’envàs i de tecnologies per al reciclatge– i en els temps que s’aproximen això serà clau. Aquesta actitud li permetrà desenvolupar noves solucions que li facin créixer al mateix temps que ajudi la societat a solucionar els desafiaments que se’ns vagin presentant.”

#LaFuerzaDelPackaging